Har du några stockar som skall sågas upp eller behöver du virkesdimensioner, som inte finns i affären? Ta kontakt!